Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Chứng thực" - Sở Tư pháp (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Chứng thực" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnMột phần