Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần haiMột phần
2Thủ tục Giải quyết tố cáoMột phần
3Thủ tục Tiếp công dânMột phần
4Thủ tục Xử lý đơn thưMột phần
5Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầuMột phần