Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
2Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
3Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
4Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
5Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnhKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến