Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Giải quyết tố cáo3
2Thủ tục Tiếp công dân3
3Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai3
4Thủ tục Xử lý đơn thư3
5Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu3