Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nhà ở" - Sở Xây dựng (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Nhà ở" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua4
2Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh4
3Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh4
4Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước4
5Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước4
6Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước4
7Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư4
8Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư4
9Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP4
10Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP4
11Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP4
12Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)4