Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" - Cấp huyện (8 thủ tục)

Lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiếnToàn trình
2Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởToàn trình
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đềMột phần
4Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuấtToàn trình
5Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoạiToàn trình
6Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịToàn trình
7Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiếnToàn trình
8Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đìnhToàn trình