Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nuôi con nuôi" - Sở Tư pháp (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Nuôi con nuôi" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôiToàn trình
2Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôiToàn trình
3Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiToàn trình
4Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡngToàn trình
5Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôiToàn trình