Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giải quyết chế độ BHXH" - Bảo hiểm Xã hội tỉnh (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Giải quyết chế độ BHXH" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt NamMột phần
2Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tíchMột phần
3Giải quyết hưởng chế độ tử tuấtMột phần
4Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXHMột phần
5Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTgMột phần
6Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định 14/2020/NĐ-CPMột phần
7Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng thángMột phần
8Giải quyết hưởng chế độ tử tuấtMột phần
9Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xãMột phần
10Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệpMột phần
11Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phátMột phần
12Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầuMột phần
13Giải quyết hưởng BHXH một lầnMột phần
14Giải quyết hưởng chế độ ốm đauMột phần
15Giải quyết hưởng chế độ thai sảnMột phần
16Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpMột phần