Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thu BHXH, BHYT, BHTN" - Bảo hiểm Xã hội tỉnh (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Thu BHXH, BHYT, BHTN" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT2
2Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp2
3Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc2
4Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT2
5Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng1
6Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH2