Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Chi Cục thuế huyện Phú Lộc" (25 thủ tục)

Thuế (25 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đấtMột phần
2Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giáMột phần
3Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sungMột phần
4Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đấtMột phần
5Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính khi đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtMột phần
6Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuếMột phần
7Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.Một phần
8Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.Một phần
9Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanhMột phần
10Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệpMột phần
11Khôi phục mã số thuếMột phần
12Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanhMột phần
13Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhấtMột phần
14Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.Một phần
15Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuêMột phần
16Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Một phần
17Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Một phần
18Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtMột phần
19Khai Lệ phí trước bạ đối với tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam)Một phần
20Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Một phần
21Thủ tục cấp mã số thuếMột phần
22Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19Một phần
23Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtMột phần
24Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.Một phần
25Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Một phần