Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Công thương" (155 thủ tục)

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Toàn trình
2Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Toàn trình
3Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Toàn trình
4Sửa đổi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Toàn trình
5Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.Toàn trình
6Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiToàn trình
7Thông báo hoạt động khuyến mạiToàn trình
8Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngToàn trình
9Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngToàn trình
10Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt NamMột phần
11Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt NamMột phần
Lĩnh vực dịch vụ thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
12Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mạiToàn trình
13Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mạiToàn trình
Lĩnh vực thương mại quốc tế (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
14Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóaMột phần
15Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơnMột phần
16Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chíMột phần
17Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CPMột phần
18Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàiMột phần
19Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CPMột phần
20Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)Một phần
21Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)Một phần
22Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻMột phần
23Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2Một phần
24Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mạiMột phần
25Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị miniMột phần
26Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻMột phần
27Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻMột phần
28Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt độngMột phần
29Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàiMột phần
30Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMột phần
31Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMột phần
32Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMột phần
33Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phépMột phần
34Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamMột phần
Lĩnh vực điện lực (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
35Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngMột phần
36Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngMột phần
37Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phươngMột phần
38Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phươngToàn trình
39Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phươngMột phần
40Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phươngMột phần
41Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phươngMột phần
42Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phươngMột phần
43Cấp lại thẻ an toàn điệnMột phần
44Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điệnToàn trình
45Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điệnMột phần
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
46Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngMột phần
47Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngMột phần
48Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổMột phần
49Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổToàn trình
50Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngMột phần
51Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngMột phần
52Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngMột phần
Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
53Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)Một phần
54Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)Một phần
55Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)Một phần
56Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
57Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
58Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
59Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
60Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điệnMột phần
Lĩnh vực Hóa chất (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
61Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
62Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểmMột phần
63Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
64Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
65Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
66Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
67Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
68Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
69Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
70Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
71Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương/ Sở An toàn thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm thực hiệnMột phần
72Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương/ Sở An toàn thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm thực hiệnMột phần
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
73Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
74Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến
Lưu thông hàng hóa (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
75Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần
76Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần
77Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần
78Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Một phần
79Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Một phần
80Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngMột phần
81Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngToàn trình
82Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)Một phần
83Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láMột phần
84Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láMột phần
85Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏMột phần
86Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láMột phần
87Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láMột phần
88Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láMột phần
89Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láMột phần
90Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láMột phần
91Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láMột phần
92Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láMột phần
93Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngToàn trình
94Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngMột phần
95Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngMột phần
96Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuMột phần
97Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuMột phần
98Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuMột phần
99Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuMột phần
100Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuMột phần
101Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuMột phần
Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
102Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công ThươngToàn trình
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
103Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnhMột phần
Lĩnh vực thương mại biên giới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
104Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - LàoToàn trình
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
105Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh)Một phần
106Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh)Một phần
107Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phươngMột phần
Lĩnh vực kinh doanh Khí (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
108Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiMột phần
109Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGMột phần
110Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGMột phần
111Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiMột phần
112Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiMột phần
113Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiMột phần
114Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiMột phần
115Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiMột phần
116Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnMột phần
117Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiMột phần
118Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnMột phần
119Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồnMột phần
120Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGMột phần
121Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tảiMột phần
122Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGMột phần
123Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGMột phần
124Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGMột phần
125Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiMột phần
126Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiMột phần
127Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiMột phần
128Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGMột phần
129Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiMột phần
130Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGMột phần
131Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGMột phần
Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
132Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứngToàn trình
Quản lý bán hàng đa cấp (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
133Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngToàn trình
134Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngToàn trình
135Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngToàn trình
136Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấpToàn trình
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
137Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần
138Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
139Hỗ trợ chi phí di dờiToàn trình
140Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mớiToàn trình
141Hỗ trợ thuê mặt bằngToàn trình
Lưu thông hàng hóa - Cấp huyện (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
142Cấp Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
143Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
144Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
145Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
146Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
147Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
148Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láMột phần
149Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láMột phần
150Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láToàn trình
Kinh doanh Khí - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
151Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
152Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
153Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
154Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xãMột phần
155Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xãMột phần