Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Thông tin và Truyền thông" (42 thủ tục)

Báo chí (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép họp báo trong nước (địa phương)Toàn trình
2Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)Toàn trình
3Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)Toàn trình
4Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương)Toàn trình
5Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)Toàn trình
Xuất bản (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
6Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)Toàn trình
7Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)Toàn trình
8Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)Toàn trình
9Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)Toàn trình
10Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)Toàn trình
11Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương)Toàn trình
12Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)Toàn trình
13Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)Toàn trình
14Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)Toàn trình
15Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương)Toàn trình
16Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương)Toàn trình
17Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)Toàn trình
18Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)Toàn trình
Bưu chính (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
19Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)Một phần
20Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)Toàn trình
21Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh)Toàn trình
22Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)Toàn trình
23Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)Một phần
24Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh)Một phần
25Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh)Toàn trình
Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
26Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)Toàn trình
27Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)Toàn trình
28Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)Toàn trình
29Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)Toàn trình
30Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinhToàn trình
31Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinhToàn trình
32Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (địa phương)Toàn trình
33Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (địa phương)Toàn trình
34Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (địa phương)Toàn trình
35Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương))Toàn trình
36Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng (địa phương)Toàn trình
37Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(địa phương)Toàn trình
Người có công (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
38Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngMột phần
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Cấp huyện (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
39Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngMột phần
40Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình
41Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình
42Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngToàn trình