Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh" (13 thủ tục)

Dân quân tự vệ - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.Một phần
2Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chếtMột phần
Nghĩa vụ quân sự - Cấp xã (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
3Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầuMột phần
4Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bịMột phần
5Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sungMột phần
6Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần
7Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tậpMột phần
8Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắngMột phần
9Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiếnMột phần
Bảo hiểm xã hội - Cấp xã (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
10Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.Một phần
Chính sách - Cấp xã (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
11Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcMột phần
Bảo hiểm xã hội (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
12Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũMột phần
Lĩnh vực Động viên quân đội (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
13Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).Một phần