Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Tư pháp" (205 thủ tục)

Quốc tịch (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Nhập quốc tịch Việt NamToàn trình
2Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nướcToàn trình
3Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nướcToàn trình
4Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nướcToàn trình
5Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt NamToàn trình
Luật sư (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
6Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luậtToàn trình
7Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sưToàn trình
8Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổiToàn trình
9Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhânToàn trình
10Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiToàn trình
11Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiToàn trình
12Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưToàn trình
13Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sưToàn trình
14Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viênToàn trình
15Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danhToàn trình
16Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sưToàn trình
17Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt NamToàn trình
18Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoàiToàn trình
19Hợp nhất công ty luậtToàn trình
20Sáp nhập công ty luậtToàn trình
21Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoàiToàn trình
22Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sưToàn trình
23Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sưToàn trình
Nuôi con nuôi (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
24Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôiToàn trình
25Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôiToàn trình
26Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiToàn trình
27Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡngToàn trình
28Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôiToàn trình
Chứng thực (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
29Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnToàn trình
Công chứng (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
30Bổ nhiệm công chứng viênToàn trình
31Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)Toàn trình
32Đăng ký tập sự hành nghề công chứngToàn trình
33Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngToàn trình
34Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácToàn trình
35Chấm dứt tập sự hành nghề công chứngToàn trình
36Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứngToàn trình
37Hợp nhất Văn phòng công chứngToàn trình
38Sáp nhập Văn phòng công chứngToàn trình
39Chuyển nhượng Văn phòng công chứngToàn trình
40Thành lập Hội công chứng viênToàn trình
41Bổ nhiệm lại công chứng viênToàn trình
42Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứngToàn trình
43Cấp lại Thẻ công chứng viênToàn trình
44Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứngToàn trình
45Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhấtToàn trình
46Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhậpToàn trình
47Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viênToàn trình
48Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượngToàn trình
49Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứngToàn trình
50Thành lập Văn phòng công chứngToàn trình
51Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứngToàn trình
52Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượngToàn trình
Trợ giúp pháp lý (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
53Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sưToàn trình
54Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luậtToàn trình
55Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýToàn trình
56Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lýToàn trình
57Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýToàn trình
58Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýToàn trình
59Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýToàn trình
60Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýToàn trình
61Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lýToàn trình
62Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lýToàn trình
63Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lýToàn trình
64Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lýToàn trình
Lý lịch tư pháp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
65Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt NamToàn trình
66Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)Toàn trình
67Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)Toàn trình
Hộ tịch (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
68Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịchToàn trình
69Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchToàn trình
Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
70Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhânToàn trình
71Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnToàn trình
72Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnToàn trình
73Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viênToàn trình
74Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sảnToàn trình
Bồi thường nhà nước (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
75Thủ tục phục hồi danh dựToàn trình
76Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)Toàn trình
77Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)Toàn trình
Trọng tài thương mại (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
78Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamToàn trình
79Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácToàn trình
80Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khácToàn trình
81Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamToàn trình
82Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngToàn trình
83Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khácToàn trình
Tư vấn pháp luật (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
84Cấp thẻ tư vấn viên pháp luậtToàn trình
85Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luậtToàn trình
86Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luậtToàn trình
87Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánhToàn trình
88Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luậtToàn trình
89Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luậtToàn trình
Giám định tư pháp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
90Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư phápToàn trình
91Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư phápToàn trình
92Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư phápToàn trình
93Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư phápToàn trình
94Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòngToàn trình
95Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mấtToàn trình
96Cấp lại thẻ giám định viên tư phápToàn trình
Đấu giá tài sản (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
97Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viênToàn trình
98Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viênToàn trình
99Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnToàn trình
100Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnToàn trình
101Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnToàn trình
102Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyếnToàn trình
103Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giáToàn trình
104Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sảnToàn trình
105Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp thôi hành nghề theo nguyện vọngToàn trình
Hòa giải thương mại (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
106Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mạiToàn trình
107Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việcToàn trình
108Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khácToàn trình
109Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mạiToàn trình
110Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt NamToàn trình
111Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mạiToàn trình
112Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khácToàn trình
113Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamToàn trình
114Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoàiToàn trình
Thừa phát lại (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
115Bổ nhiệm Thừa phát lạiToàn trình
116Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm)Toàn trình
117Bổ nhiệm lại Thừa phát lạiToàn trình
118Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lạiToàn trình
119Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lạiToàn trình
120Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lạiToàn trình
121Cấp lại Thẻ Thừa phát lạiToàn trình
122Thành lập Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
123Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
124Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
125Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
126Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
127Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
128Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
129Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
130Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lạiToàn trình
Chứng thực - Cấp huyện (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
131Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcMột phần
132Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnMột phần
133Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhậnMột phần
134Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Một phần
135Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sảnMột phần
136Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchMột phần
137Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchMột phần
138Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcMột phần
139Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư phápMột phần
140Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuậtMột phần
141Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sảnMột phần
142Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sảnMột phần
Hộ tịch - Cấp huyện (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
143Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiToàn trình
144Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàiToàn trình
145Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoàiToàn trình
146Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiToàn trình
147Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoàiToàn trình
148Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiToàn trình
149Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoàiToàn trình
150Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộcToàn trình
151Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiToàn trình
152Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoàiToàn trình
153Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).Toàn trình
154Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoàiToàn trình
155Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânToàn trình
156Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoàiToàn trình
157Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoàiToàn trình
158Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịchMột phần
159Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịchToàn trình
Bồi thường nhà nước - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
160Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiToàn trình
161Thủ tục phục hồi danh dựToàn trình
Chứng thực - Cấp xã (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
162Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcMột phần
163Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnMột phần
164Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Một phần
165Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởMột phần
166Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchMột phần
167Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchMột phần
168Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựcMột phần
169Thủ tục chứng thực di chúcMột phần
170Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sảnMột phần
171Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởMột phần
172Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ởMột phần
Hộ tịch - Cấp xã (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
173Thủ tục đăng ký khai sinhToàn trình
174Thủ tục đăng ký kết hônToàn trình
175Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, conToàn trình
176Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, conMột phần
177Thủ tục đăng ký khai tửToàn trình
178Thủ tục đăng ký khai sinh lưu độngMột phần
179Thủ tục đăng ký kết hôn lưu độngToàn trình
180Thủ tục đăng ký khai tử lưu độngMột phần
181Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
182Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
183Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
184Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiMột phần
185Thủ tục đăng ký giám hộToàn trình
186Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộToàn trình
187Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchMột phần
188Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânMột phần
189Thủ tục đăng ký lại khai sinhMột phần
190Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhânToàn trình
191Thủ tục đăng ký lại kết hônMột phần
192Thủ tục đăng ký lại khai tửMột phần
193Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịchMột phần
194Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiToàn trình
195Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiToàn trình
Nuôi con nuôi - Cấp xã (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
196Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nướcMột phần
197Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôiMột phần
198Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nướcMột phần
Phổ biến giáo dục pháp luật - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
199Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtMột phần
200Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luậtMột phần
Bồi thường nhà nước - Cấp xã (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
201Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiMột phần
Hòa giải cơ sở - Cấp xã (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
202Thủ tục công nhận hòa giải viênToàn trình
203Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giảiToàn trình
204Thủ tục thôi làm hòa giải viênToàn trình
205Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viênToàn trình