Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Du lịch" (26 thủ tục)

Lữ hành (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
2Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
3Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địaToàn trình
4Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hànhToàn trình
5Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thểToàn trình
6Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sảnToàn trình
7Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
8Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diệnToàn trình
9Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủyToàn trình
10Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
11Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
12Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoàiToàn trình
13Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểmToàn trình
14Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tếToàn trình
15Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếToàn trình
16Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaToàn trình
17Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaToàn trình
18Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịchToàn trình
Dịch vụ Du lịch - Khách sạn (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
19Công nhận điểm du lịch cấp tỉnhToàn trình
20Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
21Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
22Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
23Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
24Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịchToàn trình
25Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịchToàn trình
26Công nhận khu du lịch cấp tỉnhToàn trình