Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Công thương" (150 thủ tục)

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mạiToàn trình
2Thông báo hoạt động khuyến mạiToàn trình
3Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngToàn trình
4Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Toàn trình
5Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt NamToàn trình
6Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt NamToàn trình
Lĩnh vực dịch vụ thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
7Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mạiToàn trình
8Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mạiToàn trình
Lĩnh vực thương mại quốc tế (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóaMột phần
10Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơnMột phần
11Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách báo và tạp chíMột phần
12Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 điều 5 nghị định 09/2018/NĐ-CPMột phần
13Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàiMột phần
14Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP.Một phần
15Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)Một phần
16Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).Một phần
17Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.Một phần
18Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong Trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong Trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2Một phần
19Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại.Một phần
20Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.Một phần
21Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻMột phần
22Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻMột phần
23Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.Một phần
24Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.Một phần
25Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamToàn trình
26Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamToàn trình
27Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamToàn trình
28Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamToàn trình
29Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diệnToàn trình
Lĩnh vực điện lực (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
30Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngToàn trình
31Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điệnToàn trình
32Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MWToàn trình
33Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW.Toàn trình
34Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.Toàn trình
35Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kVToàn trình
36Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kVToàn trình
37Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kVToàn trình
38Cấp lại thẻ an toàn điệnToàn trình
39Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điệnToàn trình
40Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điệnToàn trình
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
41Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệpToàn trình
42Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệpToàn trình
43Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệpToàn trình
44Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệpToàn trình
45Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệpToàn trình
46Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệpMột phần
47Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệpToàn trình
Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
48Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)Một phần
49Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)Toàn trình
50Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)Một phần
51Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
52Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
53Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
54Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnhMột phần
55Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điệnToàn trình
Lĩnh vực Hóa chất (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
56Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
57Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểmMột phần
58Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
59Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
60Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
61Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
62Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
63Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
64Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
65Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpMột phần
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
66Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiệnMột phần
67Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmToàn trình
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
68Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.Một phần
69Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệMột phần
Lưu thông hàng hóa (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
70Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần
71Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần
72Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngMột phần
73Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm trở lên)Một phần
74Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệpMột phần
75Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngMột phần
76Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngToàn trình
77Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệpMột phần
78Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láMột phần
79Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láMột phần
80Cấp giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏMột phần
81Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láMột phần
82Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láMột phần
83Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc láMột phần
84Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láMột phần
85Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láMột phần
86Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láMột phần
87Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc láMột phần
88Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngToàn trình
89Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công ThươngMột phần
90Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công ThươngMột phần
91Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.Một phần
92Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuMột phần
93Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuMột phần
94Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuMột phần
95Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầuMột phần
96Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuMột phần
Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
97Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phươngToàn trình
98Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.Toàn trình
99Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.Toàn trình
100Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.Toàn trình
101Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công ThươngToàn trình
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
102Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnhMột phần
Lĩnh vực thương mại biên giới (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
103Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - LàoToàn trình
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
104Thủ tục thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựngMột phần
105Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (1.009973)Một phần
106Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).Một phần
Lĩnh vực kinh doanh Khí (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
107Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.Một phần
108Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGMột phần
109Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGMột phần
110Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chaiMột phần
111Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.Một phần
112Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tảiMột phần
113Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.Một phần
114Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.Một phần
115Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.Một phần
116Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.Một phần
117Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.Một phần
118Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.Một phần
119Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGMột phần
120Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.Một phần
121Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGMột phần
122Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGMột phần
123Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNGMột phần
124Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiMột phần
125Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiMột phần
126Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiMột phần
127Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGMột phần
128Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.Một phần
129Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNGMột phần
130Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPGMột phần
Lĩnh vực Khoa học Công nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
131Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứngToàn trình
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
132Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần
133Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyệnMột phần
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
134Hỗ trợ chi phí di dờiToàn trình
135Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mớiToàn trình
136Hỗ trợ thuê mặt bằngToàn trình
Lưu thông hàng hóa - Cấp huyện (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
137Cấp Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
138Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
139Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượuToàn trình
140Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
141Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
142Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhToàn trình
143Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láMột phần
144Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láToàn trình
145Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láMột phần
Kinh doanh Khí - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
146Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
147Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
148Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chaiToàn trình
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
149Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xãMột phần
150Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xãMột phần