Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Ngoại vụ" (5 thủ tục)

Hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủMột phần
2Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủMột phần
3Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủToàn trình
4Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủToàn trình
Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
5Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên HuếKhông đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến