Xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với Dự án "Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô" (Dự án Unilever)

Lĩnh vực:Hoạt động tín dụng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
Nơi tiếp nhận:Số 49 đường Nguyễn Huệ -Thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Giải quyết ngay khi xảy ra rủi ro
Phí, lệ phí:Không

 

- Bước 1: Khách hàng có trách nhiệm làm đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu số 01/NRR-UNI), gửi Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm.

                 - Bước 2: Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm và Ban quản lý dự án xã kiểm tra, xác nhận thiệt hại và đề nghị biện pháp xử lý (miễn lãi, giảm lãi, xóa nợ), gửi Ban quản lý dự án huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

                 - Bước 3: Ban quản lý dự án huyện và Ngân hàng chính sách xã hội: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ quyết định biện pháp xử lý nợ và nguồn bù đắp rủi ro đối với trường hợp xử lý xóa nợ (từ quĩ rủi ro, quĩ khác của Ban quản lý xã (nếu có), trừ vào nguồn vốn tín dụng của dự án).

Cách thức thực hiện:

- Bước 1: Tại người vay và Ban quản lý Nhóm tín dụng và tiết kiệm;

- Bước 2: Tại Ban quản lý dự án xã;

- Bước 3: Tại Ban quản lý dự án huyện hoặc phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện

Tên hồ sơMẫu tải về
+ Đơn đề nghị xử lý nợ (mẫu 01/NRR-UNI (Bản chính)
+ Bản sao Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng dùng cho thành viên vay vốn dự án Unilever (mẫu 01A/TD-UNI); (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 02

Ghi chú thành phần hồ sơ:

- Người vay sử dụng đúng mục đích;

- Người vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với Dự án "Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô" (Dự án Unilever)
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: