Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

Lĩnh vực:Các hoạt động khác của NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
Nơi tiếp nhận:02 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:1. Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn I, II: Sau năm ngày đối với đấu thầu trong nước (hoặc bẩy ngày đối với đấu thầu quốc tế) kể từ ngày NHPT gửi thư mời thầu cho nhà thầu và được kéo dài đến trước thời điểm đóng thầu. 2. Thông báo kết quả đấu thầu; ký kết hợp đồng: trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định tại hồ sơ mời thầu (tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu, trường hợp cần gia hạn hồ sơ dự thầu thì tổng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là hai trăm mười ngày).
Phí, lệ phí:không

 

Giai đoạn I:

Sau khi Hồ sơ mời thầu giai đoạn I được người có thẩm quyền phê duyệt, NHPT gửi thư mời thầu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính cho các nhà thầu và thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo các sau:

1. Phát hành hồ sơ mời thầu giai đoạn I: nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trực tiếp tại địa điểm do bên mời thầu thông báo thư mời thầu.

2. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn I.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn I, nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu giai đoạn I thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trước thời điểm đóng thầu.

3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn I: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu giai đoạn I.

4. Mở thầu giai đoạn I: NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.

5. Trao đổi về hồ sơ dự thầu giai đoạn I.

Giai đoạn II:

Sau khi Hồ sơ mời thầu giai đoạn II được phê duyệt, NHPT gửi thư mời thầu cho các nhà thầu đã nộp Hồ sơ dự thầu giai đoạn I và thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo trình tự sau:

6. Phát hành hồ sơ mời thầu: NHPT bán Hồ sơ mời thầu giai đoạn II cho các nhà thầu đã nộp Hồ sơ dự thầu giai đoạn I.

7. Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn II.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu giai đoạn II, nếu nhà thầu muốn sửa đổi hoặc làm rõ hồ sơ mời thầu giai đoạn II thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu hoặc sửa đổi gửi tới bên mời thầu của NHPT trong thời hạn được quy định trong hồ sơ mời thầu giai đoạn II.

8. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn II: NHPT tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu giai đoạn II  theo thời gian và địa điểm tiếp nhận  được quy định tại hồ sơ mời thầu giai đoạn II.

9. Mở thầu giai đoạn II : NHPT tổ chức mở công khai hồ sơ dự thầu ngay sau thời điểm đóng thầu tại địa điểm được quy định trong hồ sơ mời thầu.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nếu có nội dung cần làm rõ trong hồ sơ dự thầu,  NHPT sẽ trao đổi trực tiếp (nội dung trao đổi được lập thành văn bản) hoặc gián tiếp bằng văn bản qua đường bưu chính với nhà thầu. Nếu sửa lỗi hồ sơ dự thầu, NHPT sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận (hoặc không chấp nhận) sửa lỗi qua đường bưu chính.

10. Thông báo kết quả đấu thầu: NHPT gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu cho tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu.

11. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: đại diện NHPT thương thảo trực tiếp với nhà thầu trúng thầu.

12. Ký kết hợp đồng: NHPT và nhà thầu trúng thầu ký kết trực tiếp

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở của NHPT hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Tên hồ sơMẫu tải về
1- Hồ sơ dự thầu. 2- Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ dự thầu (nếu có). 3- Thư giảm giá (nếu có). 4- Các tài liệu khác liên quan. (Theo mẫu)

Số lượng hồ sơ: 04

Ghi chú thành phần hồ sơ:

không
Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế hai giai đoạn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: