Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\ Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

Lĩnh vực:Các hoạt động khác của NHPT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
Nơi tiếp nhận:02 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Tối đa 17 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí, lệ phí:không

 

1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT).

2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ.

3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn.

4. Có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng.

5. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng.

Cách thức thực hiện:

1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

2. Qua hệ thống bưu chính.

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) (Bản sao)
Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng (Bản sao)
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng. (Bản sao)
Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính (Bản chính)
Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có) (Bản chính hoặc bản sao)
Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05); (Theo mẫu)
Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06). (Theo mẫu)
Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04); (Theo mẫu)
Phương án trả nợ vốn vay (Bản chính hoặc bản sao)
Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác; (Bản chính hoặc bản sao)
Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có); (Bản sao)
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án từ khi đưa vào hoạt động (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

1.Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;

2.Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT;

3. Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn;

 Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này

Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thẩm định và quyết định cho vay\Ổn định sản xuất ban đầu\ Đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân\ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: