Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp thực hiện:Ban TĐKT
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234. 3830151)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

 

- Các bước thực hiện:

+ Đối với các địa phương, đơn vị, tổ chức đề nghị khen thưởng:

Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và lập báo cáo thành tích (theo mẫu).

Bước 2: Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (nếu có) xem xét và lập tờ trình đề nghị khen thưởng.

+ Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ (thời gian 0,5 ngày làm việc).

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 2: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ:

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương có liên quan (trong thời gian 5 ngày làm việc).

- Tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (trong thời gian 5 ngày làm việc).

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp xét hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Bước 3: Công khai danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trang Thông tin điện tử Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để lấy ý kiến nhân dân (trong thời gian 15 ngày).

Bước 4: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh trong thời gian 03 ngày làm việc.

Bước 5: Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về danh sách các cá nhân dự kiến tặng thưởng (trong thời gian 05 ngày làm việc).

Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh lập tờ trình trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cho ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

 Nhận kết quả: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3) hàng năm.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình hoặc văn bản đề cử, giới thiệu và biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các địa phương, đơn vị, tổ chức (nếu có) (Bản chính)
Báo cáo thành tích (Bản chính)
Bản photo các quyết định, chứng nhận và các văn bản có liên quan (nếu có) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 02

Cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất trên từng lĩnh vực: lao động sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước; công tác Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; giáo dục và đào tạo; thể dục thể thao; công tác xã hội, từ thiện … đóng góp thiết thực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú.

- Thành tích, tiêu chí đánh giá xét tặng danh hiệu năm được thực hiện từ 01/3 năm trước đến thời điểm xét tặng.

 

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcMức độ
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngMột phần
Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đềMột phần
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngMột phần
Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânMột phần
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đềMột phần
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoạiMột phần
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuấtMột phần
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngMột phần
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắcMột phần
Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”Một phần
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đìnhMột phần
Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”Một phần
Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lậpMột phần
Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệMột phần
Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiếnToàn trình