Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

Thông tin chung

Lĩnh vực:Thu BHXH, BHYT, BHTN
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2:  Đơn vị sử dụng lao động

- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đơn vị đang quản lý.

- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH.

3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại đơn vị.

- Phòng/Tổ quản lý thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.

- Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, cụ thể:

- Đối với hồ sơ giấy: Đơn vị thông báo cho cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị; Đối với dữ liệu điện tử (nếu có) đơn vị gửi cho cơ quan BHXH qua Internet ...

- Trường hợp đơn vị đăng ký giao dịch điện tử thì thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT,BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam

Yêu cầu thêm

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ()Tải về
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) ()Tải về
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) ()Tải về
Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) ()Tải về
Giấy tờ chứng minh đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) như người có công với cách mạng, cựu chiến binh ...: ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 46/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 01/01/2015
Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/11/2014
Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 31/07/2015
Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 16/11/2013
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/03/2015
Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 01/01/2016
Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 14/11/2008
Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế ban hành ngày 24/11/2014
Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 09/09/2015

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ