Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Thông tin chung

Lĩnh vực:Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã);

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ theo quy định (Trung tâm Hành chính công cấp huyện);

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi UBND cấp huyện. (qua Trung tâm Hành chính công cấp huyện);

Bước 4: UBND cấp huyện trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hoặc trực tuyến.

Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

 

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH) ()Tải về
Hồ sơ của người có công với cách mạng ()
Giấy chứng tử ()

Số lượng hồ sơ: 1

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/07/2012
Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15/05/2013
Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 21/06/2007
Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/07/2012
Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/02/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
Quyết định số 712/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/04/2015 V/v Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 về việc phân cấp giải quyết mai táng phí cho thân nhân đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ