Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
2Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục dân tộc (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên40 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trung tâm giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến phản hồi.Đăng ký
2Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục110 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường trung học để lấy ý kiến phản hồi, trong đó:Đăng ký
3Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục110 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường tiểu học để lấy ý kiến phản hồi, trong đóĐăng ký
4Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục110 ngày làm việc kể từ khi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài được gửi đến trường tiểu học để lấy ý kiến phản hồi, trong đóĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phươngKhông quy địnhĐăng ký
2Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
3Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:Đăng ký
6Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại19 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.Đăng ký
7Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ15ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia110 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia110 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia110 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.Đăng ký
2Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.Đăng ký
4Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi. b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản thông báo cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do.Đăng ký
5Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.Đăng ký
7Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Trong đó:Đăng ký
8Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký