Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Ban Dân tộc

Lĩnh vực Công tác dân tộc (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quýMười bốn ngày làm việcĐăng ký