Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Sở Du lịch

Lĩnh vực Dịch vụ Du lịch - Khách sạn (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch.Đăng ký
2Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Công nhận khu du lịch cấp tỉnh- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnhĐăng ký