Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực Bưu chính (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.25 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy địnhĐăng ký
3Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
Lĩnh vực Người có công (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạngĐăng ký