Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu10 ngày làm việcĐăng ký
2Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III15 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật10 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh20 ngày làm việcĐăng ký
2Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận20 ngày làm việcĐăng ký
3Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương16 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận16 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài10 ngày làm việcĐăng ký
9Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp10 ngày làm việcĐăng ký
10Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài7 ngày làm việcĐăng ký
11Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận16 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Người có công (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra30 ngày làm việcĐăng ký
2Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia05 ngày làm việcĐăng ký
3Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương10 ngày làm việcĐăng ký
4Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng"15 ngày làm việcĐăng ký
5Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập30 ngàyĐăng ký
6Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống PhápKhông quy địnhĐăng ký
7Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh104 ngàyĐăng ký
8Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an84 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an207 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
10Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học96 (hoặc 89 hoặc 31) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học96 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
13Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân22 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
3Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
4Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việcĐăng ký
5Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân25 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện15 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện10 ngày làm việcĐăng ký
8Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện02 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp20 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký