Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Sở Văn hóa Thể thao

Lĩnh vực Gia Đình (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đìnhĐăng ký
2Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đìnhTrong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đìnhTrong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam15 Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam07 Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam05 Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn05 ngàyĐăng ký
5Thủ tục Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo15 ngàyĐăng ký
6Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke04 ngàyĐăng ký
7Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường04 ngàyĐăng ký
8Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke05Đăng ký
9Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường05 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thể dục Thể thao (32 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném07Đăng ký
2Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ07Đăng ký
3Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao07Đăng ký
4Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao07Đăng ký
5Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu07Đăng ký
6Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thaoBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Đăng ký
8Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận05 ngày làm việcĐăng ký
9Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng5 ngàyĐăng ký
10Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải tríBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn GolfBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taewondo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
19Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
20Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
22Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
23Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
24Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
25Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
26Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
27Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển07Đăng ký
28Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
29Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
30Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
31Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga07Đăng ký
32Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Di sản văn hóa (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích100 ngàyĐăng ký
3Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật100 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanhĐăng ký
2Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phương07 ngàyĐăng ký
3Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu10 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương10 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm địnhĐăng ký
2Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm địnhĐăng ký
3Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm địnhĐăng ký
4Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm địnhĐăng ký
5Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngàyĐăng ký
6Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng07 ngàyĐăng ký
7Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngàyĐăng ký
8Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngàyĐăng ký
9Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngàyĐăng ký
10Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm địnhĐăng ký
Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)05 ngàyĐăng ký
2Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)15 ngàyĐăng ký
3Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu15 ngàyĐăng ký