Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Lĩnh vực:Bảo trợ xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí:

Không.

Dịch vụ công:Mức độ 4

 

- Bước 1: Đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày, trừ những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng. Hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt cấp xã bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng vào hồ sơ của đối tượng, trình Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt cấp xã kết luận và công khai vấn đề khiếu nại, trình Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày Lễ và Tết).

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 - 11h00 và Chiều từ 13h30 - 16h30.

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ khai của đối tượng (Bản chính)
sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã. (Bản sao)
Giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em (Bản sao)
Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV (Bản chính)
Giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con (Bản sao)
Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng + Đối với Người khuyết tật bổ sung Giấy xác nhận khuyết tật; + Đối với trường hợp đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì bổ sung giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và giấy khai sinh của con; + Trường hợp điều chỉnh thôi hưởng có văn bản kiến nghị của cá nhân, tổ chức. (Bản chính)
Biên bản của Hội đồng ( bổ sung theo quy định tại Nghị đinh 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Không.

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phản ánh, kiến nghị đã nhận

 • Trần Quốc Sinh ( 10:44 25/05/2017 )

  Địa chỉ: Phú Lộc (0988193505)

  Phản ánh, kiến nghị: Trình tự thực hiện

  Vướng mắc: Theo quy trình: Bước 1: Đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. - Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày, trừ những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng. Hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt cấp xã bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng vào hồ sơ của đối tượng, trình Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt cấp xã kết luận và công khai vấn đề khiếu nại, trình Ủy ban nhân dân cấp xã. - Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Như vậy, đây là quy trình liên thông, tuy nhiên, trong danh mục quy trình liên thông thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1014/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh), thủ tục này (và một số thủ tục của bảo trợ xã hội) không có; Ngoài ra, chưa có quy chế thực hiện liên thông các thủ tục bảo trợ xã hội (chính sách người có công thì đã có) và Quyết định 1015/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND cấp xã cũng chưa quy định các TTHC này; Do đó, hiện nay, việc thực hiện liên thông các TTHC này gặp khó khăn, cơ sở, căn cứ pháp lý mâu thuẫn nhau

  Đề xuất: Kính đề nghị Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ rà soát, thống nhất lại phương thức giải quyết các TTHC liên thông của ngành lao động - thương binh và xã hội, đặc biệt là lĩnh vực bảo trợ xã hội

  Đã chuyển kiến nghị đến Sở LĐ-TB-XH để trả lời theo quy định.

  Sở LĐTBXH đã có văn bản trả lời số 1006/LĐTBXH-VP ngày 09/6/2017./.

  Văn bản trả lời kèm theo:

 • Trần Quốc Sinh ( 10:8 13/06/2017 )

  Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (0988193505)

  Phản ánh, kiến nghị: Trình tự thực hiện

  Vướng mắc: Tôi đã nhận được văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; xin chân thành cảm ơn quý Sở đã quan tâm, cơ bản tôi đồng ý với các nội dung Sở đã trả lời; Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc về trình tự thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, đó là: Mặc dù Quyết định 2418/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 và Quyết định 686/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh có công bố 20 TTHC thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội và quy định cụ thể thời gian, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ từ cấp xã đến cấp huyện; tuy nhiên, như đã phản ánh, đây là các thủ tục hành chính liên thông; nhưng trong Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công lại không có. Mặc khác, trong Quyết định 1015/QÐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, phần danh mục TTHC một cửa (phụ lục 1) chỉ có 05 TTHC Bảo trợ xã hội và phần danh mục TTHC một cửa liên thông (phụ lục 2) không có bất kỳ TTHC Bảo trợ xã hội nào. Như vậy, quá trình tiếp nhận hồ sơ ở cấp xã gặp lúng túng, khi tiếp nhận không có phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.

  Đề xuất: Đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, nghiên cứu, giải quyết vấn đề nêu trên nhằm có cơ sở để thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế liên thông từ cấp xã đến cấp huyện và có cơ sở để lập phiếu hẹn trả cho công dân Đây là nội dung kiến nghị của cá nhân, bản thân kính đề nghị các Sở quan tâm giải quyết và chỉ cần phúc đáp qua email (tqsinh.phuloc@thuathienhue.gov.vn) là được, không cần thiết trả lời bằng văn bản để tránh làm mất thời gian của quý Sở. Trân trọng cảm ơn./.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

 • * Họ và tên:
 • * Địa chỉ:
 • * Số điện thoại:
 • Tên TTHC kiến nghị:
 • Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
 • Phản ánh, kiến nghị:
 • * Vướng mắc, bất cập:
 • Đề xuất (nếu có):
 • * Mã bảo vệ:
Đăng ký dịch vụ công
Đơn vịMức độ 3Mức độ 4
Phú VangĐăng ký

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnTiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng, Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.3
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyệnTheo thỏa thuận.3
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện32 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc02 ngày làm việc 3
Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3