Thống kê thủ tục hành chính

Đơn vị Số thủ tụcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Một cửaISO
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế22103218000
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương11209211900
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo6303273300
- - - Sở Giao thông Vận tải9908901000
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư185073112000
- - - Sở Khoa học và Công nghệ470004700
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội950086900
- - - Sở Ngoại vụ6005100
- - - Sở Nội vụ6303922200
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn124061710100
- - - Sở Tài chính140140000
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường91015621400
- - - Sở Thông tin và Truyền thông440004400
- - - Sở Tư pháp148069453400
- - - Sở Văn hóa Thể thao90021155400
- - - Sở Xây dựng4304152400
- - - Sở Y tế9101227700
- - - Thanh tra tỉnh9090000
- - - Ban Dân tộc1010000
- - - Sở Du lịch170015200
- - - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh10901090000
Cấp huyện376015579142
- - - Huyện A Lưới3760000
- - - Thành phố Huế3761000
- - - Hương Thủy3760100
- - - Hương Trà3767000
- - - Nam Đông3760000
- - - Phong Điền3761000
- - - Phú Lộc3762000
- - - Phú Vang3760000
- - - Quảng Điền3760000
Cấp xã116011600
- - - Thành phố Huế
Các cơ quan khác
- - - Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế170107000
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế3030000