Thống kê thủ tục hành chính

Đơn vị Số thủ tụcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Một cửaISO
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế32702325000
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương11408026800
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo6303273300
- - - Sở Giao thông Vận tải9908901000
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư160049111000
- - - Sở Khoa học và Công nghệ470004700
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội10400772700
- - - Sở Ngoại vụ6005100
- - - Sở Nội vụ6501647200
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn130071311000
- - - Sở Tài chính14009500
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường109032611600
- - - Sở Thông tin và Truyền thông420004200
- - - Sở Tư pháp160068464600
- - - Sở Văn hóa Thể thao8400206400
- - - Sở Xây dựng4304152400
- - - Sở Y tế14700014700
- - - Thanh tra tỉnh9090000
- - - Ban Dân tộc1010000
- - - Sở Du lịch170015200
- - - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh10701070000
Cấp huyện367016178128
- - - Huyện A Lưới3670000
- - - Thành phố Huế3670000
- - - Hương Thủy3670100
- - - Hương Trà3677000
- - - Nam Đông3670000
- - - Phong Điền3671000
- - - Phú Lộc3672000
- - - Phú Vang3670000
- - - Quảng Điền3670000
Cấp xã116011420
- - - Thành phố Huế
Các cơ quan khác
- - - Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế170107000
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế9070200