Thống kê thủ tục hành chính

Đơn vị Số thủ tụcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Một cửaISO
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế32600326000
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương12309421800
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo6303273300
- - - Sở Giao thông Vận tải9908901000
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư15906891000
- - - Sở Khoa học và Công nghệ470004700
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội960087900
- - - Sở Ngoại vụ6005100
- - - Sở Nội vụ6301744200
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn1280121310300
- - - Sở Tài chính14009500
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường113032651600
- - - Sở Thông tin và Truyền thông430004300
- - - Sở Tư pháp160068464600
- - - Sở Văn hóa Thể thao8400206400
- - - Sở Xây dựng4304152400
- - - Sở Y tế14510014400
- - - Thanh tra tỉnh9090000
- - - Ban Dân tộc1010000
- - - Sở Du lịch170015200
- - - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh10801080000
Cấp huyện379015879142
- - - Huyện A Lưới3790000
- - - Thành phố Huế3791000
- - - Hương Thủy3790100
- - - Hương Trà3797000
- - - Nam Đông3790000
- - - Phong Điền3791000
- - - Phú Lộc3792000
- - - Phú Vang3790000
- - - Quảng Điền3790000
Cấp xã113011111
- - - Thành phố Huế
Các cơ quan khác
- - - Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế170107000
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế9070200