Thống kê thủ tục hành chính

Đơn vị Số thủ tụcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế42501639217
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương1320586212
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo71003239
- - - Sở Giao thông Vận tải1010591527
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư185021812
- - - Sở Khoa học và Công nghệ6000060
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội119007346
- - - Sở Ngoại vụ50041
- - - Sở Nội vụ108009414
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn115113677
- - - Sở Tài chính3102263
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường1070103265
- - - Sở Thông tin và Truyền thông3800038
- - - Sở Tư pháp1540117289
- - - Sở Văn hóa Thể thao10308896
- - - Sở Xây dựng57002433
- - - Sở Y tế1850410144
- - - Thanh tra tỉnh90900
- - - Ban Dân tộc20002
- - - Sở Du lịch2600026
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh990276012
Cấp huyện373069193111
- - - Huyện A Lưới37380
- - - Thành phố Huế373260
- - - Hương Thủy37371
- - - Hương Trà373140
- - - Nam Đông37370
- - - Phong Điền37380
- - - Phú Lộc37380
- - - Phú Vang3732160
- - - Quảng Điền37370
Cấp xã1330482362
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế100703
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế20002
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện20002
- - - Cơ sở giáo dục30030