Thống kê thủ tục hành chính

Đơn vị Số thủ tụcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế41701339113
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương1330675412
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo70002941
- - - Sở Giao thông Vận tải1100682814
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư1830191622
- - - Sở Khoa học và Công nghệ6000060
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội118009424
- - - Sở Ngoại vụ30021
- - - Sở Nội vụ107009314
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn113042485
- - - Sở Tài chính3102263
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường105083265
- - - Sở Thông tin và Truyền thông3800038
- - - Sở Tư pháp1730893351
- - - Sở Văn hóa Thể thao10108966
- - - Sở Xây dựng51001734
- - - Sở Y tế1980410157
- - - Thanh tra tỉnh90900
- - - Ban Dân tộc20020
- - - Sở Du lịch2600620
- - - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh950255812
Cấp huyện3713130137101
- - - Huyện A Lưới37170
- - - Thành phố Huế371260
- - - Hương Thủy37171
- - - Hương Trà371140
- - - Nam Đông37170
- - - Phong Điền37180
- - - Phú Lộc37180
- - - Phú Vang3712270
- - - Quảng Điền37170
Cấp xã1231109130
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế100703
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế20002
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện20002
- - - Cơ sở giáo dục20020