Thống kê thủ tục hành chính

Đơn vị Số thủ tụcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế41501338616
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương1320665412
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo68002939
- - - Sở Giao thông Vận tải1050641427
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư1850191642
- - - Sở Khoa học và Công nghệ6000060
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội118009424
- - - Sở Ngoại vụ50041
- - - Sở Nội vụ107009314
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn114042486
- - - Sở Tài chính3102263
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường106093265
- - - Sở Thông tin và Truyền thông3800038
- - - Sở Tư pháp1700883349
- - - Sở Văn hóa Thể thao10108966
- - - Sở Xây dựng50001634
- - - Sở Y tế1860410145
- - - Thanh tra tỉnh90900
- - - Ban Dân tộc20002
- - - Sở Du lịch2600620
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh970256012
Cấp huyện3690113149107
- - - Huyện A Lưới36990
- - - Thành phố Huế369270
- - - Hương Thủy36981
- - - Hương Trà369150
- - - Nam Đông36980
- - - Phong Điền36990
- - - Phú Lộc36990
- - - Phú Vang3692200
- - - Quảng Điền36980
Cấp xã1230392757
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế100703
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế20002
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện20002
- - - Cơ sở giáo dục20020