Thống kê thủ tục hành chính

Đơn vị Số thủ tụcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Một cửaISO
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế22002155000
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương1100938900
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo4803261900
- - - Sở Giao thông Vận tải10009001000
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư214090123100
- - - Sở Khoa học và Công nghệ470004700
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội910820900
- - - Sở Ngoại vụ6005100
- - - Sở Nội vụ7225901100
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn12573138400
- - - Sở Tài chính140140000
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường88026501200
- - - Sở Thông tin và Truyền thông430004300
- - - Sở Tư pháp148069453400
- - - Sở Văn hóa Thể thao91022155400
- - - Sở Xây dựng4501925100
- - - Sở Y tế7601226200
- - - Thanh tra tỉnh100100000
- - - Ban Dân tộc2020000
- - - Sở Du lịch170017000
- - - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh0000000
Cấp huyện39713146814
- - - Huyện A Lưới3970000
- - - Thành phố Huế3971000
- - - Hương Thủy3970100
- - - Hương Trà3977000
- - - Nam Đông3970000
- - - Phong Điền3971000
- - - Phú Lộc3972000
- - - Phú Vang3970000
- - - Quảng Điền3970000
Cấp xã127012700
- - - Thành phố Huế