Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Gửi phản ảnh, kiến nghị

 • Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Họ và tên: Trần Quốc Sinh 10:8 13/06/2017

  Tôi đã nhận được văn bản trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; xin chân thành cảm ơn quý Sở đã quan tâm, cơ bản tôi đồng ý với các nội dung Sở đã trả lời; Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc về trình tự thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội, đó là: Mặc dù Quyết định 2418/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 và Quyết định 686/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh có công bố 20 TTHC thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội và quy định cụ thể thời gian, quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ từ cấp xã đến cấp huyện; tuy nhiên, như đã phản ánh, đây là các thủ tục hành chính liên thông; nhưng trong Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công lại không có. Mặc khác, trong Quyết định 1015/QÐ-UBND ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, phần danh mục TTHC một cửa (phụ lục 1) chỉ có 05 TTHC Bảo trợ xã hội và phần danh mục TTHC một cửa liên thông (phụ lục 2) không có bất kỳ TTHC Bảo trợ xã hội nào. Như vậy, quá trình tiếp nhận hồ sơ ở cấp xã gặp lúng túng, khi tiếp nhận không có phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.

  Xem chi tiết
 • Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

  Họ và tên: Trần Quốc Sinh 10:55 25/05/2017

  Theo quy trình, đây là thủ tục hành chính liên thông, đã được UBND tỉnh ban hành danh mục tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2017; tuy nhiên, trong Quyết định chưa quy định cụ thể ngày thực hiện ở cấp xã. Tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 có quy định nhưng số ngày chưa phù hợp. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; tuy nhiên, trong danh mục chưa quy định quy trình và thời gian thực hiện TTHC này; Do đó, hiện nay, việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên thông này (và một số TTHC tương tự) đang gặp khó khăn, vướng mắc về căn cứ pháp lý (không có thời gian hẹn trả cấp xã).

  Xem chi tiết
 • Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

  Họ và tên: Trần Quốc Sinh 10:44 25/05/2017

  Theo quy trình: Bước 1: Đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. - Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày, trừ những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng. Hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt cấp xã bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng vào hồ sơ của đối tượng, trình Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt cấp xã kết luận và công khai vấn đề khiếu nại, trình Ủy ban nhân dân cấp xã. - Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Như vậy, đây là quy trình liên thông, tuy nhiên, trong danh mục quy trình liên thông thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1014/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh), thủ tục này (và một số thủ tục của bảo trợ xã hội) không có; Ngoài ra, chưa có quy chế thực hiện liên thông các thủ tục bảo trợ xã hội (chính sách người có công thì đã có) và Quyết định 1015/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND cấp xã cũng chưa quy định các TTHC này; Do đó, hiện nay, việc thực hiện liên thông các TTHC này gặp khó khăn, cơ sở, căn cứ pháp lý mâu thuẫn nhau

  Xem chi tiết
 • Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

  Họ và tên: Trần Quốc Sinh 10:38 25/05/2017

  Theo quy trình: - Bước 3: UBND cấp xã quyết định hỗ trợ chi phí mai táng những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực có văn bản đề nghị gửi Phòng LĐ-TB

  Xem chi tiết
 • Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

  Họ và tên: VÕ ĐẠI TRUYỀN 14:27 15/02/2017

  Hồ sơ đang thụ lý giải quyết STT Mã hồ sơ Mã số biên nhận Ngày nộp Tên hồ sơ Trạng thái HS 1 0015215170571 14/02/2017 11:59 SA Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Chờ tiếp nhận Mặc dù theo quy trình 4 gờ làm việc, nhưng đã hơn 1 ngày rồi tôi vẫn chưa được tiếp nhận

  Xem chi tiết
 • Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Họ và tên: Hoàng Văn Sơn 12:33 13/01/2017

  Dạ. Em xin trình bày như sau: Năm 2012 Gia đình em có nhận chuyển nhượng toàn bộ thửa đất có diện tích 734 m2 (thật ra là mua từ năm 1999, nhưng đến năm 2012 mới làm thủ tục sang tên). Ranh giới của thửa đất phía trước giáp đường tỉnh lộ 14B, phía bên trái, bên phải, sau tiếp giáp với ba hộ gia đình. Hiện nay gia đình em đang làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận từ bìa đỏ sang bìa hồng để có thể thực hiện các giao dịch về đất. Khi cán bộ địa chính về đo đạc lại diện tích thửa đất của nhà em thì diện tích là 758 m2. Như vậy là diện tích nhà em có tăng lên 24 m2. Nhưng ranh giới của thửa đất không có thay đổi: phía trước, phía sau, phía bên trái, phía bên phải giáp ranh với thửa đất không có thay đổi, và các chủ sử dụng đất liền kề đều ký tên xác nhận vào biên bản đo đạc để xác nhận đất không có tranh chấp. Tuy nhiên, vì lý do diện tích đất tăng lên đó, cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Phú Lộc không nhận hồ sơ cấp đổi của gia đình em đã được cán bộ địa chính và Chủ tịch xã xác nhận (hồ sơ bao gồm: đơn xin cấp đổi, biên bản đo đạc đất, đơn xin đo đạc lại đất, tờ khai nộp thuế). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả không nhận hồ sơ, và bảo phải bổ sung thêm giấy xác nhận có chứng thực của UNBD của người chủ sử dụng đất cũ. Em nhận thấy đây là một thủ tục rườm rà gây ra sự khó khăn đối với người cấp đổi, bởi khi người chủ bán đất thì họ đã đi nơi khác sinh sống, có thể là ra nước ngoài, có thể vợ chồng họ đã ly hôn và mỗi người sống một nơi, hoặc khó khăn hơn là họ chết thì phải tìm những người thừa kế của họ.... Em không biết thủ tục bổ sung giấy xác nhận này được quy định ở đâu, nhưng em thấy trong một số trường hợp thật sự gây khó khăn cho người dân rất nhiều. hiện nay, gia đình em cũng đang tìm và liên lạc với vợ chồng chủ cũ kia... để bổ sung giấy xác nhận theo yêu cầu của cán bộ tiếp nhận. Không chỉ riêng gia đình em mà nhiều hộ dân khác cũng gặp trường hợp tương tự.

  Xem chi tiết