Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Thông tư số Thông tư số 284/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/05/2019
Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/04/2019
Quyết định số 746/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 26/03/2019
Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/03/2019
Quyết định số 918 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19/03/2019
Quyết định số 918NN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19/03/2019
Quyết định số 603/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 13/03/2019
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/03/2019
Nghị định số Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/03/2019
Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/03/2019
Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 04/03/2019
Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 27/02/2019
Nghị định số 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/02/2019
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/02/2019
Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/02/2019
Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/01/2019
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019
Thông tư số Số: 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/01/2019
Quyết định số 61/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/01/2019
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/01/2019
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 02/01/2019
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2018
Thông tư số 45/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28/12/2018
Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28/12/2018
Thông tư số 39 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 27/12/2018