Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/03/2021 V/v Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/02/2021 V/v Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/01/2021 V/v Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/01/2021 V/v Về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2020 V/v Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 24/12/2020 V/v quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 24/12/2020 V/v về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 23/12/2020 V/v Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/12/2020 V/v Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Nghị định số 141/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/12/2020 V/v Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số./.
Quyết định số 3090/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/12/2020 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 52/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 21/10/2020 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2020 V/v Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Nghị định số 122 của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2020 V/v Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2020 V/v Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Thông tư số 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 09/09/2020 V/v Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực ______________
Thông tư số 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 09/09/2020 V/v QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/09/2020 V/v Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/09/2020 V/v Thông tư sổ 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.