Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 80/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 18/09/2017
Quyết định số 4377 của Bộ Tài chính, ban hành ngày 15/09/2017
Quyết định số Số: 4377/QĐ-KBNN của Bộ Tài chính, ban hành ngày 15/09/2017
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/09/2017
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/08/2017
Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 14/08/2017
Thông tư số 08/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 26/06/2017
Quyết định số 1348 của UBND Tỉnh ban hành ngày 19/06/2017
Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/05/2017
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21/04/2017
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/04/2017
Quyết định số 677/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/04/2017
Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/03/2017
Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09/03/2017
Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/03/2017
Quyết định số 13 của UBND Tỉnh ban hành ngày 28/02/2017
Quyết định số 348/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/02/2017
Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/02/2017