Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 1348 của UBND Tỉnh ban hành ngày 19/06/2017
Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/05/2017
Quyết định số 677/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 05/04/2017
Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/03/2017
Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09/03/2017
Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/03/2017
Quyết định số 13 của UBND Tỉnh ban hành ngày 28/02/2017
Quyết định số 348/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/02/2017
Thông tư số 118/2015/TT-BTC của Bộ Tư pháp ban hành ngày 11/01/2017
Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/12/2016
Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/12/2016
Thông tư số Số 45/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 26/12/2016
Nghị định số Số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/11/2016
Luật số 60/2014/QH của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2016
Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016
Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016
Thông tư số 298/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016
Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016
Thông tư số 279 của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Thông tư số 267/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Thông tư số TT285/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016