Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 1440/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 18/06/2020 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 16/06/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 16/06/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông tư số 43/2020/TT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 26/05/2020 V/v Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
Thông tư số 35/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/05/2020 V/v Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Nghị định số 52/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/04/2020 V/v về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/04/2020 V/v Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/04/2020 V/v Nghị định quy định về tiếp nhận , quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp
Nghị định số 50/2020/NĐ -CP của Chính phủ ban hành ngày 20/04/2020 V/v Nghị định quy định về tiếp nhận , quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Thông tư số 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/04/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
Quyết định số 765/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 21/03/2020 V/v ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 741/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/03/2020 V/v QUYẾT ĐỊNH V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 402/QĐ-UBND của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 13/03/2020 V/v Công bó danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc phạm vi giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 619/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 06/03/2020 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/03/2020 V/v Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/02/2020 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/02/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 07/02/2020 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/01/2020 V/v quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/01/2020 V/v - Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.