Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 31/08/2018
Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 19/06/2018
Thông tư số 13/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 15/06/2018
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/06/2018
Thông tư số Thông tư số 12/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 24/05/2018
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/05/2018
Nghị định số 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018
Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 15/05/2018
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018
Thông tư số 07/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 12/04/2018
Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 05/04/2018
Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 03/04/2018
Thông tư số 33/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/03/2018
Thông tư số 34/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/03/2018
Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 20/03/2018
Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 20/03/2018
Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 16/03/2018
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/03/2018
Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 09/03/2018
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/03/2018
Quyết định số Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/03/2018
Quyết định số Quyết định 12/2018/QĐ- của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/03/2018
Quyết định số Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/03/2018
Quyết định số Quyếtđịnh số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/03/2018
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/03/2018