Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09/03/2017
Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/03/2017
Quyết định số 348/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/02/2017
Thông tư số 118/2015/TT-BTC của Bộ Tư pháp ban hành ngày 11/01/2017
Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/12/2016
Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/12/2016
Luật số 60/2014/QH của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2016
Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016
Thông tư số 281/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Thông tư số 279/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016
Thông tư số 230 của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016
Thông tư số 231/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016
Thông tư số 250/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016
Thông tư số 244/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016
Thông tư số 257/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016
Thông tư số 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016
Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016
Thông tư số 207 của Bộ Tài chính ban hành ngày 09/11/2016
Thông tư số 198/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2016
Thông tư số 177/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/11/2016
Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/11/2016
Thông tư số 171/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/10/2016
Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/10/2016
Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 21/09/2016
Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 10/08/2016