Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/01/2018
Thông tư số 28/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 08/12/2017
Thông tư số 130 của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/12/2017
Quyết định số 2603/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 31/10/2017
Thông tư số 44 của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số 45/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số số 42/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số số 43/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 09/10/2017
Thông tư số 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2017
Nghị định số 108 của Chính phủ ban hành ngày 20/09/2017
Quyết định số 80/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 18/09/2017
Quyết định số 4377 của Bộ Tài chính, ban hành ngày 15/09/2017
Quyết định số Số: 4377/QĐ-KBNN của Bộ Tài chính, ban hành ngày 15/09/2017
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2017
Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2017
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/09/2017
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/08/2017
Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 14/08/2017
Thông tư số 12/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 31/07/2017
Thông tư số 08/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 26/06/2017
Quyết định số 1348 của UBND Tỉnh ban hành ngày 19/06/2017
Thông tư số 62/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 19/06/2017
Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017
Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017