Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 603/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 13/03/2019
Thông tư số Số: 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/01/2019
Quyết định số 61/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/01/2019
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08/01/2019
Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2018
Thông tư số 57/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 26/12/2018
Thông tư số 56/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 26/12/2018
Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 25/12/2018
Nghị định số 114/2018/NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 24/12/2018
Quyết định số 2872 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 10/12/2018
Thông tư số 118/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/11/2018
Thông tư số 118/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/11/2018
Thông tư số 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 15/11/2018
Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15/11/2018
Thông tư số TT 21 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15/11/2018
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/11/2018
Nghị định số 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018
Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/10/2018
Thông tư số 36/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 16/10/2018
Quyết định số 2251 của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/10/2018
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018
Nghị định số 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/10/2018
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018
Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/10/2018