Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Thông tư số 14 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/02/2018
Thông tư số 14/2018 của Bộ Tài chính ban hành ngày 07/02/2018
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/01/2018
Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/01/2018
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/01/2018
Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 29/12/2017
Thông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 28/12/2017
Thông tư số 28/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 08/12/2017
Thông tư số 130 của Bộ Tài chính ban hành ngày 04/12/2017
Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15/11/2017
Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 15/11/2017
Thông tư số 197/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2017
Quyết định số 2603/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 31/10/2017
Thông tư số 44 của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số 45/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số số 42/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số số 43/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 09/10/2017
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/10/2017
Thông tư số 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2017
Nghị định số 108 của Chính phủ ban hành ngày 20/09/2017
Quyết định số 80/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 18/09/2017
Quyết định số 4377 của Bộ Tài chính, ban hành ngày 15/09/2017
Quyết định số Số: 4377/QĐ-KBNN của Bộ Tài chính, ban hành ngày 15/09/2017
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2017