Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 61/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/01/2019
Nghị định số 114/2018/NĐ- CP của Chính phủ ban hành ngày 24/12/2018
Quyết định số 2872 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 10/12/2018
Thông tư số 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 15/11/2018
Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/10/2018
Thông tư số 36/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 16/10/2018
Quyết định số 2251 của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/10/2018
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/10/2018
Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/10/2018
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018
Nghị định số 128/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/09/2018
Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/09/2018
Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 31/08/2018
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/08/2018
Thông tư số 12/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/08/2018
Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018
Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018
Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018
Thông tư số 18/2018/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018
Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018
Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 14/08/2018
Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30/07/2018
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/07/2018