Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 2088 của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/08/2020 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp
Thông tư số 75/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/08/2020 V/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 279/2016/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Quyết định số 2762 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 22/07/2020 V/v Vv công bố TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT
Quyết định số 1760/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/07/2020 V/v QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/07/2020 V/v Sửa đổi, bỏ sung một số điều NĐ số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 cỉa CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Thông tư số 64/2020/TT-BYT của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/07/2020 V/v Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/06/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Quyết định số 967/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25/06/2020 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Quyết định số 1440/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 18/06/2020 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 16/06/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 16/06/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông tư số 43/2020/TT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 26/05/2020 V/v Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/05/2020 V/v Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Thông tư số 35/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/05/2020 V/v Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/05/2020 V/v quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Nghị định số 52/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/04/2020 V/v về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/04/2020 V/v Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/04/2020 V/v Nghị định quy định về tiếp nhận , quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp
Nghị định số 50/2020/NĐ -CP của Chính phủ ban hành ngày 20/04/2020 V/v Nghị định quy định về tiếp nhận , quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/04/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn