Thủ tục hành chính

Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Thủ tục hành chính được nhiều người quan tâm

Tên thủ tục hành chínhLĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tinBáo chí
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấnHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
3
Thủ tục thành lập hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục phê duyệt điều lệ hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đổi tên hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tự giải thể đối với hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Tập thể lao động tiên tiếnThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)Báo chí
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đềThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuấtThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4