Thống kê thủ tục hành chính (2648 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tinBáo chí
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấnHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
3
Thủ tục thành lập hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục phê duyệt điều lệ hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục đổi tên hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tự giải thể đối với hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hộiHội, tổ chức phi chính phủ
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trịThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Tập thể lao động tiên tiếnThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sởThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)Báo chí
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đềThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuấtThi đua - Khen thưởng
[Cấp huyện]
4