Thống kê thủ tục hành chính (2633 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính mới ban hành

Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Mức độ
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Nội vụ
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
3
Thành lập Văn phòng công chứngCông chứng
[Sở Tư pháp]
2
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính PhủPhòng cháy và Chữa cháy
[Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy]
4
Cho phép họp báo (nước ngoài)Báo chí
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Cấp phép Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoàiBáo chí
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạngPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lênPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩmXuất bản
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩmXuất bản
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩmXuất bản
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính PhủPhòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
[Công an tỉnh]
4
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnQuy hoạch
[Cấp huyện]
3
Cho phép họp báo (trong nước)Báo chí
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinhPhát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
[Sở Thông tin và Truyền thông]
4