Thống kê thủ tục hành chính (2621 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được nhiều người quan tâm

Tên thủ tục hành chínhLĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Ngày thụ lýMức độ
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trungTôn giáo
[Cấp xã]
Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
Đăng ký kết hônHộ tịch
[Cấp xã]
Ngay trong ngày 2
Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ Tổ hợp tácKinh tế tập thể - Hợp tác xã
[Cấp xã]
Trong2
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcChứng thực
[Cấp xã]
Ngay trong ngày.2
Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X- quang y tế)An toàn bức xạ và hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
Xử lý đơn thưGiải quyết khiếu nại, tố cáo
[Thanh tra tỉnh]
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.2
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến giáo dục pháp luật
[Cấp xã]
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.2
Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhLĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ, viện trợ phí CP (Theo QĐ số 53 của UBND tỉnh ngày 07/01/2019)
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
203
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốDân tộc
[Cấp xã]
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉHệ thống văn băng chứng chỉ
[Sở Giáo dục và Đào tạo]
5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. - Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.4
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộcHộ tịch
[Cấp huyện]
03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.3
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
05 ngày làm việc3
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoàiHộ tịch
[Cấp huyện]
05 ngày làm việc3
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần haiTiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
[UBND tỉnh Thừa Thiên Huế]
30 ngày3