Thống kê thủ tục hành chính (2542 thủ tục)

Thống kê dịch vụ công

Tra cứu thủ tục hành chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được nhiều người quan tâm

Tên thủ tục hành chínhLĩnh vực/
Cơ quan ban hành
Ngày thụ lýMức độ
Đăng ký kết hônHộ tịch
[Cấp xã]
Ngay trong ngày 2
Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X- quang y tế)An toàn bức xạ hạt nhân
[Sở Khoa học và Công nghệ]
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuếLĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (60 TTHC)
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
Ba ngày làm việc3
Giải thể doanh nghiệpLĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (60 TTHC)
[Sở Kế hoạch và Đầu tư]
Bảy ngày làm việc3
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtPhổ biến giáo dục pháp luật
[Cấp xã]
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.2
Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnĐất đai
[Cấp huyện]
10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệKhoa học
[Sở Khoa học và Công nghệ]
- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. - Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.4
Sáp nhập công ty luậtLuật sư
[Sở Tư pháp]
10 ngày làm việc3
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trạiPhát triển nông thôn
[Cấp huyện]
05 ngày làm việc4
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư <=5 tỷ đồng)Tài chính Kế hoạch
[Cấp huyện]
15 ngày làm việc3
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trìnhTài chính Kế hoạch
[Cấp huyện]
10 ngày làm việc3
Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhTài chính Kế hoạch
[Cấp huyện]
Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 15 ngày. Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 10 ngày.3
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sảnTài chính Kế hoạch
[Cấp huyện]
203
Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toánTài chính Kế hoạch
[Cấp huyện]
303
Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyệnTài chính Kế hoạch
[Cấp huyện]
20 ngày3