Quyết định công bố thủ tục hành chính đã ban hành

Tra cứu quyết định công bố của UBND tỉnh

Nhập từ khóa cần tìm:
Ban hành từ ngày:
Tìm kiếm
Số quyết địnhNgày ban hànhTrích yếu
2447/QĐ-UBND20/10/2017Công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
1809/QĐ-UBND10/09/2015Về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
1808/QĐ-UBND 10/09/2015Về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
1807/QĐ-UBND 10/09/2015Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Ngoại vụ
37/2015/QĐ-UBND 27/08/2015Ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
1460/QĐ-UBND 30/07/2015Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
1452/QĐ-UBND 29/07/2015Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1454/QĐ-UBND 29/07/2015Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1455/QĐ-UBND 29/07/2015Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp