Cấp bù thuỷ lợi phí

Lĩnh vực:Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không xác định (Không quy định)
Phí, lệ phí:

Không

Dịch vụ công:Mức độ 2

 

1. Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Biểu mẫu này.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế (hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT) cấp huyện.

- Bước 3: Sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức, cá nhân đến nhận hồ sơ tại Phòng Kinh tế (hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT) cấp huyện.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung thêm.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ̉, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn.

- Bước 2: Phòng Kinh tế (hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT) cấp huyện trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Kinh tế (hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT) cấp huyện

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm thuỷ lợi phí (Bản chính)
Bảng tổng hợp theo mẫu có xác nhận của địa phương (Bản chính)
Hồ sơ về hỗ trợ miễn, giảm thuỷ lợi phí gồm: - Địa chỉ và mô tả diện tích cần hỗ trợ;- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng diện tích đất đó (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng);- Bảng kê diện tích loại cây (lúa hoặc màu);- Các tài liệu liên quan khác. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Không

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 15/04/2001;

- Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 quy định cho tiết thi hành một số điều Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 quy định cho tiết thi hành một số điều Pháp lệnh khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi;

- Công văn số 1387/CV-LS/TC-NNPTNT ngày 22/5/2008 của liên sở Tài chính-Nông nghiệp

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp bù thuỷ lợi phí
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: