Phê duyệt hỗ trợ dầu cho ngư dân

Lĩnh vực:Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:15
Phí, lệ phí:

Không

Dịch vụ công:Mức độ 2

 

1. Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Biểu mẫu này.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

- Bước 3: Sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức, cá nhân đến nhận tiền hỗ trợ tại UBND cấp xã.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung thêm.

- Bước 2: Phòng Kinh tế (hoặc phòng Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, lập danh sách và trình UBND cấp huyện xin cấp kinh phí.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã

Tên hồ sơMẫu tải về
Đơn đề nghị hỗ trợ dầu (Bản chính)
Giấy phép khai thác (Bản sao)
Giấy đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu dưới 20 CV) (Bản chính)
Biên bản kiểm tra kỹ thuật (Bản chính)
Xác nhận của UBND cấp xã hoặc Đồn/trạm biên phòng về việc có thực hiện hoạt động khai thác (Bản chính)
Giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền viên và tàu cá (đối với tàu từ 90 CV trở lên) (Bản sao)
Sổ danh bạ thuyền viên (Bản chính)
Các lần tiếp theo hồ sơ gồm có: - Đơn đề nghị hỗ trợ dầu (bản chính - theo mẫu); - Giấy xác nhận có thực hiện hoạt động khai thác hoặc sổ danh bạ thuyền viên. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Không

- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

- Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 30/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

- Thông tư số 71/2008/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính;

- Công văn số 1601/LN/TC-NN&PTNT ngày 11/6/2008 của liên ngành Tài chính - NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Phê duyệt hỗ trợ dầu cho ngư dân
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: