Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực:Tài chính Kế hoạch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 15 ngày. Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 10 ngày. (Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 15 ngày. Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 10 ngày.)
Phí, lệ phí:

Phí thẩm định dự án đầu tư (tỷ lệ %);

Dịch vụ công:Mức độ 2

 

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

+ Xin chủ trương lập dự án đầu tư;

+ Lập báo cáo đánh giá chất lượng công trình hiện trạng đối với dự án có liên quan trực tiếp đến công trình hiện trạng; lập thuyết minh và xin thống nhất quy mô đầu tư của cấp có thẩm quyền;

+ Lập dự án đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên.

- Bước 2: Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.

- Bước 3: Cá nhân hoặc người đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định.

- Bước 3: UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt.

- Bước 4: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện trả kết quả cho chủ đầu tư.

+ Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc;

 + Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu) (Bản chính)
Văn bản thống nhất quy mô đầu tư, văn bản thông báo vốn, giao kế hoạch vốn đầu tư (Bản sao)
Văn bản về quy hoạch (quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, chứng chỉ quy hoạch, thông tin quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp…) đối với các dự án đầu tư xây dựng mới (Bản chính)
Hồ sơ pháp lý, năng lực của đơn vị tư vấn lập dự án; chứng chỉ hành nghề của cá nhân lập dự án (Bản sao)
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (Bản sao)
- Hồ sơ dự án đầu tư: + Thuyết minh dự án; (bản chính) + Thiết kế cơ sở: . Phần thuyết minh thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế công nghệ (đối với các công trình có thiết kế công nghệ); (bản chính) . Phần thiết kế bản vẽ xây dựng, bản vẽ công nghệ; (bản chính) . Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở. (bản sao).

Số lượng hồ sơ: 05

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:
Đăng ký dịch vụ công
Đơn vịMức độ 3Mức độ 4
Phú VangĐăng ký

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngày3
Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện20 ngày3
Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện20 ngày3
Báo cáo kê khai tài sản nhà nước3
Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước05 ngày làm việc3
Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện15 ngày3
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện30 ngày3
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình10 ngày làm việc3
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư <=5 tỷ đồng)15 ngày làm việc3
Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán303
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản203
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình20 ngày làm việc 3