Thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 14/11/2011

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:41/2011/TT-BYT
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:14/11/2011
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Văn bản đính kèm: