Nghị định số số 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/12/2019 V/v QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỒNG TRỌT VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CANH TÁC

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:số 94/2019/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:13/12/2019
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỒNG TRỌT VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CANH TÁC
Văn bản đính kèm: