Thông tư số số 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 02/12/2013

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:số 25/2013/TT-NHNN
Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước
Ban hành ngày:02/12/2013
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:qui định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
Văn bản đính kèm: