Thông tư số 35/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 30/10/2013

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:35/2013/TT-BYT
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:30/10/2013
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Văn bản đính kèm: