Thông tư số 61/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/05/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:61/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:12/05/2014
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:V/v hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc.
Văn bản đính kèm: