Quyết định số 1949/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 01/10/2014

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:1949/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:01/10/2014
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Về việc chỉ định tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ
Văn bản đính kèm: