Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 11/06/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:14/2014/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành ngày:11/06/2014
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Về việc quy định về việc thu nhập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Văn bản đính kèm: