Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục dân tộc" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục dân tộc" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trúToàn trình
2Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trúToàn trình
3Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dụcToàn trình
4Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dụcToàn trình
5Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trúToàn trình