Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế" (12 thủ tục)

Hoạt động ngoại hối (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệMột phần
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệMột phần
3Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệMột phần
4Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnhMột phần
Cấp phép hoạt động và thành lập ngân hàng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
5Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mạiMột phần
6Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mạiMột phần
7Thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mạiMột phần
8Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mạiMột phần
9Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịchMột phần
Hoạt động thanh toán (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
10Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnhMột phần
Hoạt động tiền tệ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
11Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuấtMột phần
12Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám địnhMột phần