Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Thông tin chung

Lĩnh vực:Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố, thị xã, huyện.
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, tài liệu và thực hiện quy định sau:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

+ Ghi vào sổ theo dõi hồ sơ đã tiếp nhận, cập nhật vào phần mềm;

+ Lập và giao Giấy biên nhận hồ sơ cho người đến nộp hồ sơ. Trường hợp cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc Cổng thông tin điện tử thì gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.   

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:

+ Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp thì hướng dẫn, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giao cho người đến nộp hồ sơ;

+ Nếu cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh;

+ Sau khi cơ sở kinh doanh đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp không đủ điều kiện:

+ Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp thì không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ hoặc gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện khi cơ sở kinh doanh có yêu cầu;

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng thông tin điện tử thì hoàn thiện văn bản Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện, gửi cho cơ sở kinh doanh qua dịch vụ bưu chính đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả

- Trường hợp trả trực tiếp cho cơ sở kinh doanh:

+ Kiểm tra Giấy biên nhận hồ sơ,   thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT;

+ Đề nghị người được cử đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT ký vào sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT;

+ Viết biên lai và thu phí theo quy định.

- Trường hợp trả qua dịch vụ bưu chính, cán bộ được giao trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và biên lai thu phí thẩm định qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính sau khi đã nhận được tiền phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở kinh doanh (phí dịch vụ bưu chính do cơ sở kinh doanh chi trả).

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

Yêu cầu thêm

Đảm bảo điều kiện về ANTT được quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT được cấp lại trong trường hợp bị mất.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03). ()Tải về
Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có). ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2016
Thông tư số số 42/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số số 43/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017
Thông tư số số 218/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ