Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác.

Thông tin chung

Lĩnh vực:Đường bộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. (10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.)
Phí, lệ phí:

Không.

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, các nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua Bưu điện, qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

b) Giải quyết TTHC:

- Cán bộ tiếp nhận Bộ phận TNTKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ phù hợp với thủ tục hành chính; cán bộ bộ phận HC-TH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: số hóa thành phần hồ sơ và chuyển hồ sơ về Phòng An toàn và Quản lý giao thông.

- Phòng An toàn và Quản lý giao thông nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, soạn thảo Giấy phép thi công trình lãnh đạo Phòng ký. Đối với trường hợp không cấp được Giấy phép thi công soạn thảo văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.                                                                                                                             

- Bộ phận TNTKQ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:

+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

+ Thứ bảy: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (01 đường Lê Lai- thành phố Huế), qua Bưu điện, qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nếu có; ()
Văn bản chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao của cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ; ()
Văn bản của cấp có thẩm quyền giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao đối với các đường tỉnh đã được quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của UBND tỉnh đối với các công trình trọng điểm đối với các đường tỉnh chưa được quy hoạch. ()
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình ()Tải về

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 13/11/2008
Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23/09/2015
Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 19/03/2014
Quyết định số 1528/UBND-GT của UBND Tỉnh ban hành ngày 27/03/2014
Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 09/10/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ