Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/09/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:122/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:17/09/2018
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.