Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 31/08/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:09/2018/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ban hành ngày:31/08/2018
Lĩnh vực:Thể thao
Trích yếu:quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo
Văn bản đính kèm: